Tömeges Médialetöltő

Mire használható a Tömeges médialetöltő?

A Tömeges médialetöltő használatával egyszerűen és gyorsan letölthetőek a Comnica Contact Center rendszerben keletkezett hang-, videó- és képanyagok, egyszerre több kampanyból is.
A fájlok nevei a könnyebb kereshetőség és nyilvántartás érdekében opcionálisan testreszabhatóak.
A korábban letöltött fájlokat (archívum) külön jelzi a letöltőprogram, illetve a letöltés befejeztével ellenőrzi a fájlok integritását.


Tömeges médialetöltő letöltése és telepítése

A tömeges médialetöltő ide kattintva tölthető le, valamint az alábbi URL (hivatkozás) segítségével: http://get.calgo.cc/cml.exe

  • Indítsuk el a letöltött “cml.exe” fájlt
  • Az automatikus telepítési folyamat végeztével a bejelentkező ablak jelenik meg


Tömeges médialetöltő bejelentkező ablak

Cégnév:

A Comnica Contact Center adminisztrátori felület elérési útja https://demo.comnica.cc, akkor ebbe a beviteli mezőbe csak a cégnevet kell feltüntetni, pl. demo

Felhasználónév és Jelszó:

A Comnica CC adminisztrátori felületen használt felhasználónév és jelszó páros megadása (nagy- és kisbetűre érzékeny).

Tömeges médialetöltő használatához szükséges, globális jogosultságok:

  • Supervisor

    • csak a hozzárendelt kampányok hanganyagaihoz fér hozzá

  • Admin

    • minden kampány hanganyagához hozzáfér


Tömeges médialetöltő használata

1. Az alapértelmezett szűrőérték a hívás kezdete és vége.

2. A kampányok legördülőmenü használatával több kampány egyidejűleg is kiválasztható.

3. Archivált hangfájlok listázása aktív: a már archivált (előzőleg letöltött és rendszer által archiváltnak jelölt) hangfájlok is listázásra kerülnek. Inaktív állapot esetén, a letöltendő fájlok listájába csak a még nem archiválthangfájlok kerülnek.

4. Létező fájlok felülírása: ha aktív, akkor fájlnév egyezés esetén az előzőleg letöltött hangfájlok felülíródnak. Inaktív állapot esetén a létező fájlok mellé letöltődnek fájlnév egyezés esetén is az elérhető hangok.

5. A hangfájlok alapértelmezett letöltési útja: C:\Felhasználók\Felhasználónév\Letöltések (C:\Users\Username\Downloads)mappa. A Tallóz gombra kattintva beállítható másik mappa.

6. Fájlnév formátum

A fájlnév formátum szekcióban a Módosít gombra kattintva beállítható a hangfájlok egyedi elnevezése a legördülőmenü opcióinak kiválasztásával. Az OK gomb megnyomásával nyugtázható a kiválasztott egyedi elnevezés. A fájlok nevei a visszaállít gombbal az alapértelmezett fájlelnevezésre állíthatóak vissza: [hivás kezdete]-[kampány név]-[telefonszám]-[lezárás].

A legördülőmenüben az alábbi listaelemek szerepelnek:

IDa hívás azonosítója (Hívások menüpont – ID oszlop tartalma)
Rekord azonosítóa rekord azonosítója (Hívások menüpont – REKORD ID oszlop tartalma, Kampányok/Adatbázis ID tartalma)
Kampány azonosítóa kampány egyedi azonosítója, amiben a hívás történt
Kampány néva kampány neve, amiben a hívás történt (Kampány menüpont – Kampány neve)
Operátor azonosítóa hívást lebonyolító operátor egyedi azonosítója
Operátor nevea hívást lebonyolító operátor neve (Felhasználók – Teljes név)
Telefonszáma telefonszám, amelyre a hívást indította az operátor vagy amelyről fogadta
Lezárás azonosítóa lezárás/termináció egyedi azonosítója
Lezárása lezárás/termináció neve – pl. “Sikeres megrendelés”
Hívás kezdetea hívás kezdetének időpontja
Operátorhoz kapcsolása hívás operátorhoz kapcsolódásának időpontja
Hívás befejezésea hívás befejezésének időpontja
Hívásiránya hívás iránya (outgoing – kimenő, incoming – bejövő hívásirányok)

7. A fájlok listázása gomb megnyomásával a beállított paraméterek szerint (Hívás kezdete és vége dátum, kiválasztott kampányok, aktív és inaktív kapcsolók) listázódnak az elérhető/letölthető hangfájlok.

8. Ebbe a szekcióba listázódnak az elérhető/letölthető hangfájlok.

IDa hívás azonosítója (Hívások menüpont – ID oszlop tartalma)
Rekord azonosítóa rekord azonosítója (Hívások menüpont – REKORD ID oszlop tartalma, Kampányok/Adatbázis ID tartalma)
Kampánya kampány neve, amiben a hívás történt (Kampány menüpont – Kampány neve)
Operátora hívást lebonyolító operátor neve (Felhasználók – Teljes név)
Telefonszáma telefonszám, amelyre a hívást indította az operátor vagy amelyről fogadta
Lezárása lezárás/termináció neve – pl. “Sikeres megrendelés”
Hívás kezdetea hívás kezdetének időpontja
Hívás hosszaa hívás hossza (óó:pp:mm)
Fájlnéva Fájlnév formátumban megadott paraméterek szerint generált fájlnév
Fájltípusa fájl típusa (hang és videóhívás esetén is .mp3 kiterjesztésű fájl generálódik)
Képernyőképekvideohívás esetén készített képernyőképek száma ebben az oszlopban jelenik meg
Letöltvea letöltés állapotának százalékos értéke
Archiválvaaz archiválás (előzetes letöltés) időpontját jeleníti meg
Validálvaez az oszlop sikeres letöltés végbemenetelekor “valid” értéket kap

9. Állapotjelző sáv.

10. Művelet státuszjelző. Fájlok listázásakor látható, mennyi fájl felelt meg a beállított szűrési értékeknek.

11. A Letöltés gombra kattintva indítható el a fájlok letöltése a call center szoftverből.