Tudásbázis > Comnica Contact Center > Statisztikák, riportok > Terminációk
Támogatás
elérhetőségek
Tartalom
Comnica Contact Center
Comnica SmartSMS
Comnica ID Videocall
Ügyféltájékoztató
Comnica ID Selfie
Comnica Dialer Applikáció
Terminációk

A terminációk menüpontban szűrhetünk az adatbázisainkban, kampányainkban használt lezárások között.

A Comnica Contact Center rendszerében 4 különböző terminációs kategória létezik:
 • Sikeres
 • Sikertelen
 • Elért
 • Semleges

Különböző terminációkat a Kampányok/Szkript oldalon hozhatunk létre, ezeknél kötelezőek vagyunk megadni a termináció kategóriáját és megkülönböztető nevét. Több kampányban is használható azonos termináció!

Alapértelmezett, beépített rendszerterminációink:
 • denied – Nem engedélyezett szám (például külföldi előhívó esetén, ha az adott ügyfélrendszerben az nem engedélyezett).
 • wrongnumber – Olyan telefonszámok, melyek nincsenek szolgáltatóhoz rendelve a magyar számmező kiosztások alapján. A terminációt a hívás probálkozás előtt kapja meg az adott rekord.
 • tries_limit_reached – Maximális híváspróbálkozást elért rekordok anélkül, hogy operátori beszélgetés létrejött volna.
 • no_subscriber – Előfizető nem található.
 • sysrob – Robinson listán szereplő tétel lezárása.
 • redial – Visszahívás.
 • HIBA01 – Hibás formátumú telefonszám.