Tudásbázis > Comnica Contact Center > Fejlesztői és általános információk > Belső interfész dokumentáció
Támogatás
elérhetőségek
Tartalom
Comnica Contact Center
Comnica SmartSMS
Bevezetés, kezdő lépések
Karakterhasználat és üzenethossz
Gyakran ismételt kérdések
Comnica Videocall
Ügyféltájékoztató
Comnica Non Real Time Identification
Comnica Dialer Applikáció
Belső interfész dokumentáció

A programozói interfésszel kapcsolatos alapvető információink:

 • ez nem egy klasszikus API
 • nincs hozzá kimerítő részletességű dokumentáció
 • nincs verziózva, és külön értesítés nélkül bármikor megváltozhat (természetesen igyekszünk értesítést küldeni a változásokról)
 • A jelenlegi működés fix, tehát fejlesztési igényeket nem tudunk befogadni rá

Általános tudnivaló az interfész használatához

Az interfész HTTPS fölött JSON üzenetekben kommunikál. Alapvetően POST kéréseket használunk. A hívható végpontok a cég adott domainje alatt vannak, a https://cegnev.comnica.cc/api névtér alatt.

Payload formátum

Általánosan minden backend végpontunk a következő JSON formátumot várja:

{
    "rq_sent":"2019-10-07 09:37:49.700+0000"/* A request elküldésének timestampje a kliens szerint */
    "payload":{}                             /* A tényleges kérés */
}

A továbbiakban a requestek leírásakor csak a payload formátumára fogunk kitérni, amennyiben az üres, akkor egy üres JSON objektumot (“{}”) kell küldenie a hívó félnek.

Általános válasz formátum:

{
    "res_sent":"2019-10-07 09:37:49.971653+0000"/* A szerver szerint a válasz kiküldésének timestampje */
    "rq_rcvd""2019-10-07 09:37:49.926506+0000"/* A szerver ekkor kapta meg a kérést */
    "payload":{}                                  /* A tényleges válasz */
}

Minden sikeres kérésre adott válasz 200-as HTTP státuszkódot kap és a fenti formátumú keretbe van csomagolva.

A továbbiakban a válaszok írásakor csak a payload formátumára fogunk kitérni, amennyiben az üres, akkor a szerver egy üres JSON objektumot küld (“{}”) küld.

Hibák

400 Bad Request

A válasz JSON formátumú és az általános válasz formátumnál ismeretett wrapperbe van csomagolva. A payload a következő jellegű:

{
    "errors": [
        {
            "code""BAD_DATA",
            "parameters": {
                "username""Foo"
            },
            "field_name"null,
            "global"true
        },
        {
            "code""ALREADY_EXISTS",
            "parameters": {
                "thing""Teszt Projekt"
            },
            "field_name": name,
            "global"false
        }
    ]
}

Az errors tömb tartalmazza a hibák leírását. Egy konkrét hiba vonatkozhat a kérés valamelyik meghatározott mezejére (ekkor global = false és a field_name kulcs mutat a mezőre, amely a hibát kiváltotta), vagy lehet általános jellegű (ekkor global = true és field_name hiányzik). A code kulcs tartalmazza a tényleges hibakódot. A lehetséges hibakódok listája a kérés típusától függ.

401 Authentication required

A válasz kivételesen egyszerű szöveg (annyi, hogy “Authorization required”).

Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó, valamint lejárt token esetén keletkezik ilyen válasz.

403 Permission denied

A válasz JSON, de NEM tartalmazza az általános wrappert.

Akkor keletkezik ilyen válasz, ha az usernév/jelszó vagy token érvényes, de a felhasználónak a kért művelet végrehajtásához nincs jogosultsága.

404 Resource not found

A válasz JSON, de NEM tartalmazza az általános wrappert.

Nem létező endpoint hívásakor keletkezik ilyen válasz. Fontos, hogy a kérés metódusának is stimmelnie kell, tehát ha egy POST-ként definiált endpointot GET-ként hívnak, arra is ilyen hibakód a válasz.

Bejelentkezés

Minden session indításakor kötelező egy session tokent kérni. Ehhez egy valid usernév jelszó párost kell HTTP Basic authentikációval megadni.

A token érvényességi időtartama jelenleg 4 óra, ez minden sikeres kéréssel újraindul. A lejárt tokennel küldött kérések 401-es hibakódú választ generálnak, ilyenkor új tokent kell kérni.

Kérés

/new_session

A Request payload üres.

Válasz

{
    "user_id":31,
    "permissions": [
        "login",
        "change_password",
        ...
    ],
    "session_key":"XXXYYYZZZ",
    "is_support":false,
    "name":"Some User",
    "is_admin":false,
    "username":"somebody"
}

Ebből a session_key kulcs a releváns, a többit csak az admin felület frontendje használja.

Minden további requesthez a a HTTP Basic authentikációt a “_session” felhasználónévvel és az itt megkapott “session_key”-jel kell végrehajtani.

Általános lista-lekérdezés

Az endpointok egy része olyan, hogy valamilyen entitások (például: rekordok, munkaidő-bejegyzések) táblázat-szerű listáját lehet velük lekérni, paraméterezhető oszlopokkal és szűrőkkel. Az ilyen kérések formátuma azonos sémára illeszkedik, csak az engedélyezett oszlopok és szűrők listája függ a konkrét kérés céljától.

Továbbá jellemzően minden ilyen listázó endpointhoz tartozik egy exportáló endpoint, amely (néhány, alább részletezett különbségtől eltekintve) ugyanazt a kérés-formátumot használja. Az a konvenció, hogy ha a listázó endpoint neve /foo/list, amely a választ JSON-ként adja vissza, akkor létezik egy /foo/export is, amely ugyanazt a listát XLS vagy CSV formátumban, fájlként kínálja letöltésre.

Kérés

A payload két tömböt kell tartalmazzon, ezek neve columns és filters. A columns a kért oszlopok (megjelenítendő attribútumok) listáját, a filters pedig az adatokon végrehajtandó szűréseket tartalmazza. Jellemzően minden oszlophoz tartozhat egy szűrő, de az oszlopok és szűrők listájának nem kell megegyeznie (tehát lehetséges olyan kérés, amely az X, Y, Z oszlopkat kéri le, de az A, B, C oszlopok szerint szűr).

A kérés tartalmazhat még egy opcionális kulcsot, amelynek neve limit, értéke egy egész szám. Ha a limit N, akkor a válaszban csak az első N sor fog szerepelni. Az alapértelmezett limit 50.

Alapértelmezésben a válaszban a sorok sorrendje nem definiált, így az sem, hogy mi számit az első N sornak. Ezen úgy lehet segíteni, ha a columns specifikáció valamelyik oszlopánál szerepel egy explicit order kulcs, amelynek értéke asc vagy desc lehet, ekkor a válasz a megjelölt oszlop szerint lesz rendezve, növekvő avagy csökkenő sorrendben.

A columns és filters tömbökben megadható oszlopok típussal rendelkeznek, az oszlop típusa meghatározza, hogy a szűrőfeltételt milyen formátumban kell megadni. A következő típusok fordulnak elő:

“boolean”, “string”, “integer”, “number”, “date”, “datetime”, “time”, “multiselect”, “select”

Egy szűrő aktív, ha meg van adva mellé szűrőfeltétetel, azaz condition kulcs. A szűrőfeltétel formátumai a következők

 • string szűrőknél a feltétel string típusú, a backend a megadott mintára illeszkedő sorokat adja vissza.
 • boolean szűrőknél a feltétel true vagy false lehet.
 • multiselect szűrőknél a feltétel egy számokat (numerikus ID-ket) tartalmazó tömb. Hogy minek az ID-jeire vonatkozik a szűrés, az az oszlop nevétől/céljától függ, és az alább részletezett filterdata mechanizmussal deríthető ki.
 • select szűrőknél a feltétel egy darab szám (numerikus ID).
 • a date/time/datetime szűrők egy időtartományt határoznak meg. A szűrőfeltétel egy objektum, amely a type és value kulcsokat tartalmazza. Ha type értéke absolute, akkor a value egy objektum kell legyen, amelyben a from illetve to kulcsok határozzák meg a kívánt időtartomány elejét és végét. Ha a type értéke relative, akkor a value értéke egy string, amely egy relatív időtartományt határoz meg. A lehetséges értékek:
  • “today”
  • “yesterday”
  • “last week”
  • “this week”
  • “last month”
  • “this month”
  • “last year”
  • “this year”
 • number/integer szűrőknél további kötelező mezők vannak:
  • display_format, értékei lehetnek: time, raw, percentage
  • is_range,  boolean
  • minimum és maximum, a megengedett számtartomány alsó ill. felső határa.
  • a szűrőfeltétel egy objektum, amelyben az is_range értékétől függően vagy a value (ha is_range hamis), vagy a  from és to kulcsoknak kell szerepelnie (ha is_range igaz).

Példa:

{
   "limit" : 5,
   "columns" : [
      {
         "name" "project"
      },
      {
         "name" "hidden"
      }
   ],
   "filters" : [
      {
         "condition" false,
         "name" "hidden",
         "type" "boolean"
      }
   ]
}

Válasz

A válaszban a data tömb tartalmazza a lekérdezés eredményét. A tömb minden eleme egy objektum, amelyben a kulcsok a lekérdezés columns szakaszában megadott oszlopoknak felelnek meg (ezen kívül a legtöbb lekérdezés eredményében minden objektumban szerepel még egy plusz id mező is, amely a lekérdezett entitást egyértelműen azonosítja).

Ezen felül szerepel még a válaszban egy config objektum is, amelyben a have_more boolean mondja meg, hogy a válasz a szűrőfeltételeknek megfelelő összes elérhető sort tartalmazza-e. Ha például a feltételeknek 70 sor felelt volna meg, de a kérésben 50-es limit szerepelt (akár implicit módon), akkor have_more true értéket vesz fel, innen tudható, hogy az eredmény nem teljes, és vagy a szűrőfeltételeket kell módosítani, vagy a limitet növelni az összes sor lekérdezéséhez.

Példa:

{
      "config" : {
         "have_more" : true
      },
      "data" : [
         {
            "hidden" : false,
            "project" : "Teszt Project Chavez exter-marriage",
            "id" : 1
         },
         {
            "id" : 2,
            "hidden" : false,
            "project" : "Teszt Project collar-shaping junk-bottle"
         },
         {
            "hidden" : false,
            "project" : "Teszt Project chondrosarcoma suburbanize",
            "id" : 4
         },
         {
            "id" : 5,
            "project" : "Teszt Project borer NCCL",
            "hidden" : false
         },
         {
            "hidden" : false,
            "project" : "Teszt Project anthography hue",
            "id" : 6
         }
      ]
   }

 

Export

A /foo/export változat a fentiekhez képest egy plusz kötelező kulcsot tartalmaz, amelynek neve download, és a lehetséges értékei ‘csv’ vagy ‘xls’, amely a letöltendő fájl típusát határozza meg.

A columns és filters tömbök kötelezőek és ugyanazokat az oszlop-specifikációkat kell, hogy tartalmazzák, mint a megfelelő /foo/list kérés. A limit kulcs is használható, azzal a különbséggel, hogy ha hiányzik, akkor az eredmény az összes sort tartalmazni fogja.

A válasz a kért típusú fájlként (CSV vagy XLS) töltődik le.

Filterdata

/search/filterdata

A select és multiselect típusú szűrőfeltételekben használható numerikus azonosítók és a hozzájuk tartozó nevek kérdezhetők le ezzel az endpointtal.

Kérés

A payload objektumban az alább felsorolt kulcsok szerepelhetnek (egy vagy több). Alapesetben a hozzájuk tartozó értékek üres objektumok, de néhány esetben további paramétereket is meg lehet adni, amelyekkel a keresés feltételeit lehet módosítani.

 • “calldirection”: hívásirányok (kimenő vs. bejövő)

 • “callreason_types”: hívás végének lehetséges okai

 • “communication_method”: audio vs. video

 • “emails”: a rendszer felhasználóinak email-címei

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean – ha true: az inaktív felhasználókat is listázza

   • project_id: szám – csak az ehhez a projekthez rendelt felhasználókat listázza

 • “files”: csatolmányként feltöltött fájlok

 • “global_roles”: a felhasználók lehetséges jogosultsági szintjei

   

 • “operatorstates”: operátori állapotok

 • “project_roles”: a felhasználók kampányhoz kötött jogosultsági szintjei

 • “projectdata_column”: adott kampányhoz tartozó rekordokban előforduló oszlopok nevei

  • kötelező paraméterek:

   • project_id: ennek a projektnek az oszlopait listázza

 • “projects”: kampányok nevei

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean – ha true, az inaktívakat is listázza

   • type: [outgoing_voice, incoming_voice, incoming_video] – csak az ilyen típusú kampányokat listázza

 • “queues”: hívási sorok nevei 

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean

 • “robinson_lists”: Robinson-listák

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean – ha true, az inaktívakat is listázza

 • “scripts”: adott kampányhoz tartozó scriptek

  • kötelező paraméterek:

   • project_id: ennek a projektnek az scriptjeit listázza

  • opcionális paraméterek:
   • all: boolean – ha true: az inaktív scripteket is listázza
 • “termination_categories”: terminációs kategóriák (pl. sikeres vs. sikertelen)

 • “terminations”: terminációk (lezárások)

  • opcionális paraméterek:
   • all: boolean – ha true: az inaktív terminációkat is listázza

   • project_id: szám – csak az ehhez a projekthez rendelt terminációkat listázza

   • termination_category_id: szám – csak az ilyen kategóriába tartozó terminációkat listázza
   • hide_redial: a redial terminációt ne listázza ಠ_ಠ
 • “usernames”: a rendszer felhasználóinak bejelentkezési nevei

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean – ha true: az inaktív felhasználókat is listázza

   • project_id: szám – csak az ehhez a projekthez rendelt felhasználókat listázza

 • “users”: a rendszer felhasználóinak valódi nevei

  • opcionális paraméterek:

   • all: boolean – ha true: az inaktív felhasználókat is listázza

   • project_id: szám – csak az ehhez a projekthez rendelt felhasználókat listázza

 • “video_projects”: video kampányok nevei

Példa:

{
    "users":{"all":true},
    "projects":{},
    "operatorstates":{},
    "video_projects":{}
}

Válasz

A válasz objektumban a kérésben megadott kulcsok szerepelnek, amelyek mindegyikéhez egy-egy tömb tartozik. A tömbök elemei az egyes entitások azonosítóját és nevét tartalmazó objektumok. Ez utóbbiak mindig tartalmazzák az id és name  kulcsokat.

Példa:

{
      "video_projects":[
         {
            "id"1,
            "name""demo"
         }
      ]
      "operatorstates" : [
         {
            "id" 13,
            "name" "Állapotváltást kér"
         },
         {
            "id" 3,
            "name" "Beszélget"
         },
         {
            "id" 7,
            "name" "Ebédel"
         },
         {
            "id" 10,
            "name" "Előmunka"
         },
         {
            "id" 15,
            "name" "Hívási sor váltás"
         },
         {
            "id" 6,
            "name" "Kézi hívás"
         },
         {
            "id" 12,
            "name" "Ki akar lépni"
         },
         {
            "id" 16,
            "name" "My custom state"
         },
         {
            "id" 17,
            "name" "My custom state 2"
         },
         {
            "id" 8,
            "name" "Oktatáson van"
         },
         {
            "id" 14,
            "name" "Operátori beszélgetés"
         },
         {
            "id" 4,
            "name" "Regisztrál"
         },
         {
            "id" 2,
            "name" "Szünetet tart"
         },
         {
            "id" 1,
            "name" "Ügyfélre vár"
         },
         {
            "id" 5,
            "name" "Visszahívásra vár"
         }
      ],
      "projects" : [
         {
            "id" 41,
            "name" "_______"
         },
         {
            "id" 23,
            "name" "bejovo"
         },
         {
            "id" 42,
            "name" "dd                f"
         },
         {
            "id" 40,
            "name" "Operátor próba"
         },
         {
            "id" 27,
            "name" "Kampány másolás"
         },
         {
            "id" 28,
            "name" "Kampány másolás 2"
         },
         {
            "id" 29,
            "name" "Nottaken"
         },
         {
            "id" 39,
            "name" "Szkriptszerkesztés"
         },
         {
            "id" 37,
            "name" "Szkriptszerkesztés3"
         },
         {
            "id" 38,
            "name" "Szkriptszerkesztés4"
         },
         {
            "id" 22,
            "name" "Telesales"
         },
         {
            "id" 34,
            "name" "Tranzakció alapú időzített E-mail küldés"
         },
         {
            "id" 33,
            "name" "Tranzakció alapú időzített SMS küldés"
         },
         {
            "id" 25,
            "name" "Try"
         },
         {
            "id" 26,
            "name" "Try2"
         },
         {
            "id" 1,
            "name" "Tudásbázis"
         },
         {
            "id" 35,
            "name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör"
         },
         {
            "id" 21,
            "name" "Ügyfélszolgálat feladat I. kör"
         },
         {
            "id" 30,
            "name" "webugyteszt"
         }
      ],
      "users" : [
         {
            "id" 18,
            "name" "Admin"
         },
         {
            "id" 42,
            "name" "Admin1"
         },
         {
            "id" 22,
            "name" "Operátor1"
         },
         {
            "id" 26,
            "name" "Operátor11"
         },
         {
            "id" 40,
            "name" "Operátor3"
         },
         {
            "id" 33,
            "name" "Medialetolto"
         },
         {
            "id" 44,
            "name" "Operátor"
         },
         {
            "id" 21,
            "name" "Operátor 123"
         },
         {
            "id" 23,
            "name" "Operátor 11"
         },
         {
            "id" 19,
            "name" "Operátor 12"
         },
         {
            "id" 24,
            "name" "Operátor 22"
         },
         {
            "id" 43,
            "name" "Operátor 456"
         },
         {
            "id" 41,
            "name" "Jó"
         }
      ]
   }

 

Részletes munkaidő-statisztika

/stat/worklog_detailed/list

Ez az endpoint az operátorok által a webes kliensben eltöltött idő részletes lekérdezésére szolgál.

A szűrőfeltételek, valamint a visszaadott adatok értelmezéséhez a következőket érdemes tudni:

Az operátorok minden pillanatban, amikor a Comnica klienst használják, valamilyen operátori állapotban vannak. Ilyen állapotok például: Beszélget, Ügyfélre vár, Szüneten van. A rendszer eleve definiál néhány, a működéshez szükséges operátori állapotot, de újak is felvehetők az adminisztrátori felületen. Ezen felül az operátor a Comnica kliens használata közben be van jelentkezve egy vagy több hívási sorba, és ezek között menet közben is válthat. A rendszer minden állapotváltozást, továbbá minden hívásisor-váltást regisztrál, vagyis a rendszer használata közben keletkezik egy részletes napló, amely azt tartalmazza, hogy melyik operátor melyik hívási sorokban, milyen állapotban mettől meddig mennyi időt töltött. A részletes munkaidő-statisztika valójában ennek a naplónak a rugalmas lekérdezésére szolgál. Az eredmény sorai ennek a naplónak a bejegyzései, ha úgy tetszik, munkaidő-szeletek. A kívánt oszlopokat és a szűrőfeltételeket az “Általános lista-lekérdezés” szakaszban részletezett módon lehet megadni, és a lehetséges szűrők típusainak jelentése is ott olvasható.

Ennél a statisztikánál van egy szűrőfeltétel, amelyet kötelező megadni, ennek neve interval és a típusa datetime. Ezzel a szűrővel lehet a lekérdezett időtartományt megszorítani (abszolút intervallum is megadható kezdő- és végponttal, illetve relatív hivatkozás, pl. “today”).

A lehetséges további oszlopok ill. szűrők

 • user_name
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja a felhasználó nevét (akihez az adott bejegyzés tartozik).
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a szűrőfeltételben megadott felhasználók bejegyzései jelennek meg a listában. Multiselect típusú szűrő, vagyis a keresett felhasználók id-jeit (és nem a nevüket) kell megadni egy tömbben a szűrőfeltételben (Lásd “users” filterdata).
 • description
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja az operátori állapot nevét.
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a szűrőfeltételben megadott operátori állapotok jelennek meg a listában. Multiselect típusú szűrő, vagyis a keresett operátori állapotok id-jeit (és nem a nevüket) kell megadni egy tömbben a szűrőfeltételben (Lásd “operatorstates” filterdata).
 • counts_as_work
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja, hogy bejegyzés munkának számít-e (ez minden operátori állapotnál meg van határozva, hogy munkának számít-e vagy nem).
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a munkának számító (vagy nem annak számító) bejegyzések jelennek meg. Boolean típusú szűrő, azaz true vagy false lehet a feltétel.
 • status_begin
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja az bejegyzés kezdetét.
  • Ehhez az oszlophoz nem tartozik szűrőfeltétel (azonban lásd az interval szűrőt).
 • status_end
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja az bejegyzés végét.
  • Ehhez az oszlophoz nem tartozik szűrőfeltétel (azonban lásd az interval szűrőt).
 • duration
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja az bejegyzés időtartamát (azaz, hogy a felhasználó mennyi időt töltött a kérdéses állapotban).
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a megadott időtartam-tartományba eső bejegyzések jelennek meg az eredményben. Number típusú szűrő, azaz a minimum és maximum kulcsokkal kell megadni a kívánt számtartományt, percben (hogy mekkoránál hosszabb és mekkoránál rövidebb időtartamú bejegyzések jelenjenek meg.)
 • project_name
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja azt, hogy a felhasználó az adott bejegyzésben melyik kampányokba volt bejelentkezve.
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a szűrőfeltételben megadott kampányokhoz tartozó bejegyzések jelennek meg a listában. Multiselect típusú szűrő, vagyis a keresett kampányok id-jeit (és nem a nevüket) kell megadni egy tömbben a szűrőfeltételben (Lásd “projects” filterdata).
 • queue_name
  • Ha szerepel az oszlopok között, akkor az eredmény minden sora tartalmazni fogja azt, hogy a felhasználó az adott bejegyzésben melyik hívási sorokba volt bejelentkezve.
  • Ha szerepel a szűrők között, akkor csak a szűrőfeltételben megadott hívási sorokhoz tartozó bejegyzések jelennek meg a listában. Multiselect típusú szűrő, vagyis a keresett hívási sorok id-jeit (és nem a nevüket) kell megadni egy tömbben a szűrőfeltételben (Lásd “queues” filterdata).

 

Kérés

Az alábbi példa az összes lehetséges oszlopot, valamint a szűrők típusát és az elvárt szűrőfeltételeket mutatja. Nem muszáj minden oszlopot ill. szűrőt megadni, és nem szükséges, hogy ugyanazokat a szűrőket és oszlopokat adjuk meg (a valóságban ennél a statisztikánál célszerű minden oszlopot megadni a teljes eredményhez).

{
      "columns" : [
         {
            "name" "user_name"
         },
         {
            "name" "description"
         },
         {
            "name" "counts_as_work"
         },
         {
            "name" "status_begin"
         },
         {
            "name" "status_end"
         },
         {
            "name" "duration"
         },
         {
            "name" "project_name"
         },
         {
            "name" "queue_name"
         }
      ],
      "filters" : [
         {
            "condition" : [
               17,
               22,
               25,
               44,
               35,
               37
            ],
            "name" "user_name",
            "type" "multiselect"
         },
         {
            "condition" : [
               13,
               3,
               7,
               10
            ],
            "name" "description",
            "type" "multiselect"
         },
         {
            "condition" true,
            "name" "counts_as_work",
            "type" "boolean"
         },
         {
            "condition" : {
               "type" "relative",
               "value" "this week"
            },
            "name" "interval",
            "type" "datetime"
         },
         {
            "condition" : {
               "from" : 0,
               "to" : 3706
            },
            "display_format" "time",
            "is_range" true,
            "maximum" : 7200,
            "minimum" : 0,
            "name" "duration",
            "type" "integer"
         },
         {
            "condition" : [
               35,
               21,
               22
            ],
            "name" "project_name",
            "type" "multiselect"
         }
      ],
      "limit" : 50
   }

Válasz

{
      "config" : {
         "have_more" false
      },
      "data" : [
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 1.02511,
            "id" : 2656,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 11:32:11.88445+02",
            "status_end" "2019-10-14 11:32:12.90956+02",
            "user_name" "Kovács Géza"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 1.02598,
            "id" : 2659,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 13:04:12.85681+02",
            "status_end" "2019-10-14 13:04:13.88279+02",
            "user_name" "Kovács Géza"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Előmunka",
            "duration" : 1.69876,
            "id" : 2661,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 13:04:22.81521+02",
            "status_end" "2019-10-14 13:04:24.51397+02",
            "user_name" "Kovács Géza"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 1.01377,
            "id" : 2662,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 13:04:24.51397+02",
            "status_end" "2019-10-14 13:04:25.52774+02",
            "user_name" "Kovács Géza"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Beszélget",
            "duration" : 3.58388,
            "id" : 2664,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 13:04:32.13318+02",
            "status_end" "2019-10-14 13:04:35.71706+02",
            "user_name" "Kovács Géza"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 1.01884,
            "id" : 2674,
            "project_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "queue_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 14:18:30.85001+02",
            "status_end" "2019-10-14 14:18:31.86885+02",
            "user_name" "Nagy Napóleon"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 1.01853,
            "id" : 2678,
            "project_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "queue_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 14:29:30.96704+02",
            "status_end" "2019-10-14 14:29:31.98557+02",
            "user_name" "Nagy Napóleon"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Előmunka",
            "duration" : 656.19123,
            "id" : 2680,
            "project_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "queue_name" "Ügyfélszolgálat feladat II. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 14:29:32.79901+02",
            "status_end" "2019-10-14 14:40:28.99024+02",
            "user_name" "Nagy Napóleon"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 2.01933,
            "id" : 2681,
            "project_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "queue_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 14:40:28.99024+02",
            "status_end" "2019-10-14 14:40:31.00957+02",
            "user_name" "Nagy Napóleon"
         },
         {
            "counts_as_work" true,
            "description" "Állapotváltást kér",
            "duration" : 0.01216,
            "id" : 2683,
            "project_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "queue_name" "Telesales, Ügyfélszolgálat feladat II. kör, Ügyfélszolgálat feladat I. kör",
            "status_begin" "2019-10-14 14:40:35.98446+02",
            "status_end" "2019-10-14 14:40:35.99662+02",
            "user_name" "Nagy Napóleon"
         }
      ]
   }

 

Munkaidő-statisztika operátoronként


/stat/worklog_by_users/list

Ez az endpoint a rendszerben töltött időket operátorok szerint csoportosítva adja vissza.

Kérés

Ez a lekérdezés abból a szempontból speciális, hogy a kötött, előre definiált oszlopokon kívül, amelyekhez szűrő is tartozik, az egyes operátori állapotok nevei is szerepelhetnek az oszloplistában (ezekhez azonban nem tartozik szűrő). Az előre definiált oszlopok:

 • user: felhasználó neve
 • sum_all: a felhasználó által a kért időtartományon belül az összes rendszerben töltött idő
 • sum_counts_as_work: a felhasználó által a kért időtartományon belül az összes munkának számító idő

Ezenkívül a lekérdezés filters tömbjében szerepelnie kell egy időtartam-szűrőnek, interval néven.

 

{
   "columns" : [                          /* a lekért oszlopok */
      {
         "name" "user",
         "order" "asc"                 /* növekvő sorrend ezen oszlopok alapján */
      },
      {
         "name" "sum_all"
      },
      {
         "name" "sum_counts_as_work"
      },
      {
         "name" "Ügyfélre vár"
      },
      {
         "name" "Beszélget"
      },
      {
         "name" "Regisztrál"
      },
      {
         "name" "Visszahívásra vár"
      },
      {
         "name" "Kézi hívás"
      },
      {
         "name" "Előmunka"
      },
      {
         "name" "Ki akar lépni"
      },
      {
         "name" "Állapotváltást kér"
      },
      {
         "name" "Operátori beszélgetés"
      },
      {
         "name" "Hívási sor váltás"
      },
      {
         "name" "Szünetet tart"
      },
      {
         "name" "Ebédel"
      },
      {
         "name" "Oktatáson van"
      }
   ],
   "filters" : [
      {
         "condition" : {
            "type" "relative",
            "value" "last month"
         },
         "name" "interval",
         "type" "datetime"
      }
   ],
   "limit" : 50          
}

 

Válasz

Az összes számérték (adott állapotban eltöltött idő) másodpercben értendő.

{
   "config" : {
      "have_more" false
   },
   "data" : [
      {
         "Beszélget" : 926,
         "Ebédel" : 0,
         "Előmunka" : 15985,
         "Hívási sor váltás" : 0,
         "Ki akar lépni" : 4,
         "Kézi hívás" : 59,
         "Oktatáson van" : 0,
         "Operátori beszélgetés" : 0,
         "Regisztrál" : 430,
         "Szünetet tart" : 5702,
         "Visszahívásra vár" : 0,
         "id" "21",
         "sum_all" : 23232,
         "sum_counts_as_work" : 17530,
         "user" "XXX YYY",
         "Állapotváltást kér" : 92,
         "Ügyfélre vár" : 34
      },
      {
         "Beszélget" : 1215,
         "Ebédel" : 0,
         "Előmunka" : 53411,
         "Hívási sor váltás" : 0,
         "Ki akar lépni" : 32,
         "Kézi hívás" : 92,
         "Oktatáson van" : 0,
         "Operátori beszélgetés" : 0,
         "Regisztrál" : 1101,
         "Szünetet tart" : 24571,
         "Visszahívásra vár" : 0,
         "id" "sum",
         "sum_all" : 80987,
         "sum_counts_as_work" : 56416,
         "user" "∑",
         "Állapotváltást kér" : 234,
         "Ügyfélre vár" : 331
      }
   ]
}

Integráció külső rendszerekkel

Többször felmerült az igény a Calgo/Comnica CC élete során, hogy az ügyfél szeretné a saját szoftverével összekötni a Comnica rendszert.  Erre hoztuk létre az integrációs endpointokat, amiknél az a kritérium, hogy az adatokat minél felhasználható, utómunkát minél kevésbé igénylő formában, és lehetőleg egyszerű interakció hatására adjuk vissza.

Integrációs endpointok:

CC rekord letöltése

Path: /integration/cc/record/load/v1

Request payload:

{ "id": 42 }

Az egyetlen mező az id, a rekord egyedi azonosítója.

Response payload:

CC record load response
{
    "comments": [
        {
            "comment""Example comment 1",
            "created_at""2019-11-19 16:21:17+01",
            "id": 13,
            "user_id": 0
        },
        {
            "comment""Example comment 2",
            "created_at""2019-11-19 16:22:57+01",
            "id": 14,
            "user_id": 0
        }
    ],
    "contacts": [
        {
            "active"true,
            "contact""3611234567",
            "id": 141,
            "name""",
            "priority": 1,
            "type""phone"
        },
        {
            "active"true,
            "contact""3619876543",
            "id": 142,
            "name""",
            "priority": 2,
            "type""phone"
        }
    ],
    "custom_data": {
        "aaa""äää",
        "bbb""ßßß",
        "phone""3611234567"
    },
    "system_columns": {
        "callback_to_user_id"null,
        "dial_from"null,
        "dial_to"null,
        "id": 72,
        "is_redial"false,
        "manual_redial"false,
        "next_call"null,
        "priority": 1,
        "project_id": 9,
        "termination_id"null,
        "tries_since_last_contact"null
    }
}

Részletek:

 • comments: a rekord kommentjei tömbben; tartalom, időpont, id, user_id mezőkkel
 • contacts: a rekordhoz tartozó kontaktok tömbben; active, telefonszám, id, kontakt neve, prioritás, típus
 • custom_data: a rekordhoz tartozó szkriptmezők
 • system_columns: a rekord rendszermezői; visszahívás usere, hívhatóság tól-ig, id, visszahívás-e, kézi beállítású visszahívás-e, következő hívás időpontja, prioritás, project_id, terminációs kód, utolsó sikeres kapcsolatfelvétel óta próbálkozások száma

CC rekord létrehozása

Path: /integration/cc/record/save/v1

Request payload:

{
    "comments": [
        {
            "comment""Example comment 1",
            "created_at""2019-11-19 16:21:17+01"
        },
        {
            "comment""Example comment 2",
            "created_at""2019-11-19 16:22:57+01"
        }
    ],
    "contacts": [
        {
            "active"true,
            "contact""3611234567",
            "name""",
            "preferred"true,
            "priority": 1,
            "source_column""phone",
            "type""phone"
        },
        {
            "active"true,
            "contact""3619876543",
            "name""",
            "preferred"false,
            "priority": 2,
            "source_column""phone2",
            "type""phone"
        }
    ],
    "custom_data": {
        "aaa""äää",
        "bbb""ßßß",
        "phone""3611234567"
    },
    "system_columns": {
        "callback_to_user_id"null,
        "dial_from"null,
        "dial_to"null,
        "manual_redial"null,
        "next_call"null,
        "priority": 1,
        "project_id": 9
    }
}

Részletek:

 • comments: a rekord kommentjei tömbben; tartalom, időpont
 • contacts: a rekordhoz tartozó kontaktok tömbben; active, telefonszám, kontakt neve, preferált-e (ebből lesz a rekordba bejegyezve a preferred_contact_id, ami alapján a hívást intézzük), prioritás (1 es 9 kozott, a 9 a magasabb!), forrásoszlop (ezt a kliens megjeleníti az operátornak, hogy tudja, hogy miféle telefonszám az – otthoni, munkahelyi –, például), kontakt típusa (általában phone vagyis telefonszám, de a jövőben lehet ez más is)
 • custom_data: a rekordhoz tartozó adatmezők.  A choice típusú mezők értékei mindig tömbként adandók meg, akkor is, ha csak egy értéke van: ["savoury"], ["red"] (lásd később az adatmezők lekérdezése részt)
 • system_columns: a rekord rendszermezői; visszahívás usere, hívhatóság tól-ig, kézi beállítású visszahívás-e, következő hívás időpontja, prioritás, project_id (ez az egyetlen kötelező mező)

A bevitt adatokon típusellenőrzéseket végzünk. A rekordok adatmezőinek a típusát a CC projekt adatmezőinek lekérdezése szakaszban leírtak szerint lehet lekérdezni.

Response payload:

{ "id": 42 }

CC rekord szerkesztése

Path: /integration/cc/record/update/v1

Request payload:

{
    "id": 42,
    "custom_data": {
        "aaa""äää",
        "bbb""ßßß",
        "phone""3611234567"
    },
    "system_columns": {
        "callback_to_user_id"null,
        "manual_redial"null,
        "next_call"null,
        "termination_id": 9
    }
}

Részletek:

 • id: a rekord azonosítója
 • custom_data: a rekordhoz tartozó adatmezők.  A choice típusú mezők értékei mindig tömbként adandók meg, akkor is, ha csak egy értéke van: ["savoury"], ["red"] (lásd később az adatmezők lekérdezése részt)
 • system_columns: a rekord rendszermezői; visszahívás usere, kézi beállítású visszahívás-e, következő hívás időpontja, termináció id (ez a terminations filterdata adott project_id-ra szűkített lekérdezésével tudható meg, lásd a Filterdata szakaszt)

A bevitt adatokon típusellenőrzéseket végzünk. A rekordok adatmezőinek a típusát a CC projekt adatmezőinek lekérdezése szakaszban leírtak szerint lehet lekérdezni.

Response payload:

{ "id": 42 }

CC projekt adatmezőinek lekérdezése

Path: /integration/cc/project/fields/list/v1

Request payload:

{ "project_id": 9 }

Response payload:

[
   {
      "datatype" "phone",
      "name" "phone",
      "type" "input",
      "is_contact" true,
      "id" 153
   },
   {
      "type" "input",
      "is_contact" true,
      "id" 154,
      "datatype" "phone",
      "name" "phone2"
   },
   {
      "is_contact" false,
      "type" "input",
      "id" 155,
      "datatype" "string",
      "name" "aaa"
   },
   {
      "name" "bbb",
      "datatype" "string",
      "id" 156,
      "type" "input",
      "is_contact" false
   },
   {
      "datatype" "number",
      "name" "num",
      "type" "input",
      "is_contact" false,
      "id" 157
   },
   {
      "is_contact" false,
      "type" "input",
      "id" 158,
      "datatype" "date",
      "name" "birthday"
   },
   {
      "datatype" "datetime",
      "name" "appointment",
      "type" "input",
      "is_contact" false,
      "id" 159
   },
   {
      "selection" "single",
      "is_contact" false,
      "name" "flavour",
      "datatype" "string",
      "content" : [
         {
            "savoury" "Savoury"
         },
         {
            "sweet" "Sweet"
         }
      ],
      "id" 160,
      "type" "choice"
   },
   {
      "type" "choice",
      "id" 161,
      "content" : [
         {
            "black" "Black"
         },
         {
            "white" "White"
         },
         {
            "red" "Red"
         },
         {
            "grue" "Grue"
         },
         {
            "yellow" "Yellow"
         }
      ],
      "datatype" "string",
      "name" "colour",
      "is_contact" false,
      "selection" "multi"
   }
]

Részletek:

 • Az előzőekhez képest (amikor csak phone, phone2, aaa, bbb mezők voltak) kiegészítettük pár extra oszloppal a rekordot a példa kedvéért.  A következő oszlopok lettek felvéve:
  • num nevű oszlop, amibe szám kell kerüljön;
  • birthday oszlop amibe dátum (YYYY-MM-DD);
  • appointment, amibe időpont (YYYY-MM-DD HH24:MI:SS[.UUUUUU][ZZZZ] — vagyis a törtmásodpercek és az időzóna opcionális, de előfordulhat; az óra 24 órás formában elfogadott);
  • flavour, ami egy lista ahol egy konkrét értéket kell kiválasztani egy véges készletből (pl. a szkripten „egyválasztós választó” néven hozható ilyen létre);
  • colour, ami egy többértékes lista („többválasztós választó”);

CC hívásrekordok lekérdezése

Path: /integration/cc/calls/list/v1

Request payload:

{
    "rq_sent""2020-09-01 00:00:00+00",
    "payload": {
        "columns": [
            "name""soundfile_exists" },
            "name""call_id" },
            "name""record_id" },
            "name""calldirection" },
            "name""project_name" },
            "name""operator_name" },
            "name""phone" },
            "name""terminated" },
            "name""terminating_code" },
            "name""termination_category" },
            "name""started_at" },
            "name""queued_at" },
            "name""linked_at" },
            "name""hangup_at" },
            "name""queue_length" },
            "name""hold_length" },
            "name""talk_length_without_hold" },
            "name""talk_length" },
            "name""hangup_reason_type" },
            "name""operator_name_not_empty" },
            "name""comments" },
            "name""ivr_custom_field_1" },
            "name""ivr_custom_field_2" },
            "name""ivr_custom_field_3" },
            "name""ivr_custom_field_4" },
            "name""ivr_custom_field_5" },
            "name""incomingnumber" }
        ],
        "filters": [
            {
                "name""call_id",
                "type""string"
            },
            {
                "name""record_id",
                "type""string"
            },
            {
                "name""project_name",
                "type""multiselect",
                "items""projects"
            },
            {
                "name""operator_name",
                "type""multiselect",
                "items""users"
            },
            {
                "name""phone",
                "type""string"
            },
            {
                "name""terminated",
                "type""boolean"
            },
            {
                "name""terminating_code",
                "type""multiselect",
                "items""terminations"
            },
            {
                "name""started_at",
                "type""datetime",
                "required"true,
                "condition": {
                    "type""relative",
                    "value""this week"
                }
            },
            {
                "name""queued_at",
                "type""datetime"
            },
            {
                "name""linked_at",
                "type""datetime"
            },
            {
                "name""hangup_at",
                "type""datetime"
            },
            {
                "name""queue_length",
                "type""integer",
                "display_format""time"
            },
            {
                "name""hold_length",
                "type""integer"
            },
            {
                "name""talk_length_without_hold",
                "type""integer"
            },
            {
                "name""talk_length",
                "type""integer"
            },
            {
                "name""listened",
                "type""boolean"
            },
            {
                "name""rating",
                "type""multiselect",
                "items""ratings"
            },
            {
                "name""listened_by",
                "type""multiselect",
                "items""users"
            },
            {
                "name""listened_at",
                "type""datetime"
            },
            {
                "name""rated_by",
                "type""multiselect",
                "items""users"
            },
            {
                "name""rated_at",
                "type""datetime"
            },
            {
                "name""termination_category",
                "type""multiselect",
                "items""termination_categories"
            },
            {
                "name""soundfile_exists",
                "type""boolean"
            },
            {
                "name""hangup_by",
                "type""multiselect",
                "items""hangup_by"
            },
            {
                "name""calldirection",
                "type""multiselect"
            },
            {
                "name""hangup_reason_type",
                "type""multiselect",
                "items""callreason_types"
            },
            {
                "name""calltype",
                "type""string"
            },
            {
                "name""operator_name_not_empty",
                "type""boolean"
            },
            {
                "name""comments",
                "type""string"
            },
            {
                "name""ivr_custom_field_1",
                "type""string"
            },
            {
                "name""ivr_custom_field_2",
                "type""string"
            },
            {
                "name""ivr_custom_field_3",
                "type""string"
            },
            {
                "name""ivr_custom_field_4",
                "type""string"
            },
            {
                "name""ivr_custom_field_5",
                "type""string"
            },
            {
                "name""incomingnumber",
                "type""multiselect",
                "items""incomingnumbers"
            }
        ],
        "limit": 50
    }
}

 

Részletek: 

 • soundfile_exists: létezik hangfájl.
 • call_id: hívás azonosítója
 • record_id: ügyfélrekord azonosítója, amellyel kapscolatban létrejött a hívás.
 • calldirection: hívás irány (bejövő / kimenő)
 • project_name: melyik kampányban található az ügyfélrekord. Szűrőknél a kampányok azonosítóját tartalmazó tömb.
 • operator_name: hívást kezelő operátor neve. Szűrőknél az operátorok azonosítóját tartalmazó tömb.
 • phone: az ügyfél telefonszáma
 • terminated: lezárt-e az ügyfélrekord
 • terminating_code: terminációs kód, amivel lezárták a beszélgetést.
 • termination_category: terminációs kód kategóriája.
 • started_at: hívás indítás időpontja.
 • queued_at: hívás hívási sorba kerülésének időpontja (ekkor kezdett el várakozni az operátorra)
 • linked_at: hívás operátorhoz kapcsolásának időpontja.
 • hangup_at: hívás megszakítás időpontja.
 • queue_length: operátorra várakozás hossza (sec)
 • hold_length: hívástartás hossza (sec)
 • talk_length_without_hold: beszélgetés hossza hívástartás nélkül.
 • talk_length: beszélgetés hossza
 • hangup_reason_type: hívás megszakításának oka
 • operator_name_not_empty: operátorhoz kapcsolódott a hívás
 • comments: megjegyzések a híváshoz tartozó ügyfélrekordnál.
 • ivr_custom_field_{1..5}: egyeztetés alapján IVR-on keresztül kitöltött mezők
 • incomingnumber: telefonszám, amit bejövő hívás esetén tárcsázott az ügyfél.

Response payload:

{
    "payload": {
        "data": [
            {
                "listened"false,
                "project_name""teszt1",
                "record_id""46844",
                "talk_length_without_hold": 13.84735,
                "call_id""8765",
                "id": 8765,
                "operator_name""Tesz Elek",
                "project_id": 838,
                "soundfile_exists"true,
                "phone""3612550567",
                "terminating_code""bye",
                "talk_length": 13.84735,
                "started_at""2020-08-18 08:48:06.88883+02",
                "rating": 0,
                "terminated"true
            },
            {
                "terminating_code""bye",
                "talk_length": 3.2809,
                "started_at""2020-07-27 14:18:47.91042+02",
                "rating": 0,
                "terminated"true,
                "record_id""46679",
                "project_name""teszt1",
                "listened"false,
                "talk_length_without_hold": 3.2809,
                "operator_name""Tesz Elek",
                "call_id""8764",
                "id": 8764,
                "soundfile_exists"true,
                "project_id": 684,
                "phone""3612550567"
            },
            {
                "record_id""46669",
                "project_name""teszt2",
                "listened"false,
                "id": 8763,
                "call_id""8763",
                "operator_name""Tesz Elek",
                "project_id": 683,
                "soundfile_exists"true,
                "talk_length_without_hold": 3.4847,
                "phone""3612550567",
                "terminating_code""bye",
                "started_at""2020-07-27 14:17:17.94854+02",
                "talk_length": 3.4847,
                "rating": 0,
                "terminated"true
            },
            {
                "talk_length_without_hold": 4.09818,
                "id": 8762,
                "call_id""8762",
                "operator_name""Tesz Elek",
                "soundfile_exists"true,
                "project_id": 681,
                "phone""3612550567",
                "project_name""teszt2",
                "listened"false,
                "record_id""46649",
                "rating": 0,
                "terminated"true,
                "terminating_code""bye",
                "talk_length": 4.09818,
                "started_at""2020-07-27 14:13:22.91056+02"
            }
        ],
        "config": {
            "have_more"false
        }
    },
    "res_sent""2020-10-06 11:04:20.775860+0000",
    "rq_rcvd""2020-10-06 11:04:20.729428+0000"
}

CC rekordok lekérdezése

Path: /integration/cc/record/list/v1

Request payload:

{
    "payload": {
        "columns": [
            {"name""record_id"},
            {"name""upload""order""desc"},
            {"name""terminated"},
            {"name""terminating_code"},
            {"name""phone"},
            {"name""phone_comment"}
        ],
        "filters": [
            {"condition": 280, "name""project""type""select"},
            {
                "condition": {
                    "type""absolute",
                    "value": {
                        "from""2019-11-25 00:00:00+00",
                        "to""2019-12-01 23:59:59+00"
                    }
                },
                "name""upload",
                "type""datetime"
            }
        ],
        "limit": 50
    },
    "rq_sent""2022-05-31 16:04:57.879+0000"
}

 

Filterek: 

 • project: type=select, kötelező — a project id-je.
 • record_id: type=string
 • upload: type=datetime — feltöltés időpontja
 • terminated: type=boolean — terminált-e?
 • terminating_code: type=multiselect, filterdata=terminations — terminációs kód
 • termination_category: type=multiselect, filterdata=termination_categories — terminációs kategória
 • next_call: type=datetime — következő (vissza)hívás ideje
 • callback_to_user: type=multiselect, filterdata=users — szűrés visszahíváshoz rendelt user alapján
 • is_redial: type=boolean — visszahívás-e?
 • manual_redial: type=boolean — kézi, explicite beállított visszahívás-e, vagy automatikus újrapróbálkozás
 • last_comment: type=string — utolsó komment
 • last_agent_work_at: type=datetime — utolsó operátori munka ideje
 • updated_at: type=datetime — utolsó módosítás ideje
 • inserted_at: type=datetime — a rekord rendszerbe kerülésének ideje
 • last_agent: type=multiselect, filterdata=users — a rekorddal utoljára dolgozó operátor
 • last_call_at: type=datetime — az utolsó hívás időpontja
 • valamint a projektmező listázóval begyűjthető adatmezők amiket az adatbázis feltöltésekor vagy a szkript kitöltésekor töltünk fel adattal

Response payload:

{
    "payload": {
        "config": {
            "have_more"false
        },
        "data": [
            {
                "phone""3655555123",
                "id": 14396,
                "upload""2019-11-27 10:57:17.801476+00",
                "terminated"true,
                "phone_comment""",
                "record_id": 14396,
                "terminating_code""bye"
            },
            {
                "upload""2019-11-27 10:57:17.801476+00",
                "phone""3655555987",
                "id": 14397,
                "record_id": 14397,
                "terminated"false,
                "phone_comment"""
            },
            ...
        ]
    },
    "rq_rcvd""2022-05-31 18:04:58.128130+0200",
    "res_sent""2022-05-31 18:04:58.386605+0200"
}

CC tömeges művelet rekordokon (bulk)

Path: /integration/cc/record/bulk_modify/v1

Method: POST

A request alapvetően olyan, mint a fenti Rekordok listázása listrequest, pár extra paraméterrel.  A filterekkel beállítjuk hogy milyen tulajdonságú rekordokkal szeretnénk dolgozni, majd az action, subaction és params paraméterekkel felkonfiguráljuk a bulk műveletet.  Példa a fenti lista alapján: vesszük az összes 356-os kódú terminált rekordot, és áttermináljuk őket 458-as terminációs kódra.

{
    "payload": {
        "action""change_termination",
        "filters": [
            {
                "condition"280,
                "name""project",
                "type""select"
            },
            {
                "condition": {
                    "type""absolute",
                    "value": {
                        "from""2019-11-25 00:00:00+00:00",
                        "to""2019-12-01 23:59:59+00:00"
                    }
                },
                "name""upload",
                "type""datetime"
            },
            {
                "condition": [
                    356
                ],
                "name""terminating_code",
                "type""multiselect"
            }
        ],
        "params": {
            "condition"458
        }
    },
    "rq_sent""2022-05-31 16:53:55.841+0000"
}

Request mezők a listrequest paramétereken felül:

 • action: a művelet, lehetséges értékei “change_termination”, “change_callback”, “change_data”
 • subaction: néha a műveletnek vannak alváltozatai.
  • change_callback action esetén: “change_to_manual_callback”, “change_to_auto_callback”, “change_callback_user”, “remove_callback”
 • params: a művelet és az alművelet által igényelt egyéb argumentumok, mint a terminációs kód vagy az átírandó mező neve és új értéke
 • dry_run: nem végzi el a műveletet, csak visszatér a talált rekordok számával

Válasz:

{
    "payload": {
        "count"11
    },
    "res_sent""2022-05-31 18:53:56.438751+0200",
    "rq_rcvd""2022-05-31 18:53:56.037511+0200"
}

Termináció átállítása (action: change_termination)

A params rész tartalma egyetlen “condition” kulcsú érték, a kívánt értéknek megfelelően.

Mezőérték átírása (action: change_data)

A params rész tartalma a mezőnév és az érték:

{
   ...
   "params": {
      "field""szuletesi_hely",
      "value""Budapest"
   }
}

Visszahívás átállítása (action: change_callback)

A payload a subactionoktól függően változik

 • change_to_manual_callback: Userhez rendelt visszahívás beállítása; szükséges paraméterek a user_id és next_call (a hívás időpontja)
 • change_to_auto_callback: Kicsit hibás elnevezés, ez közös listás visszahívást állít be, tehát nincs user_id-hez rendelve; szükséges paraméter a next_call
 • change_callback_user: Minden marad, de a rekordok kezelését más usernek adjuk; szükséges paraméter a user_id
 • remove_callback: Visszahívás megszüntetése; nincs extra paraméter

CC hangfájl letöltése

Path: /recording/<callid>/download

Method: GET

Auth: basic

Az adott callid-hoz tartozó hangfájlt tölti le.

Video rekord létrehozása

Path: /video/projectdata/create

Request payload:

{
    "rq_sent""2020-09-01 00:00:00+00",
    "payload": {
        "video_project_id": 1,
        "data": {
            "identifying_company""Comnica",
            "name""Teszt Elke",
            "birth_name""Tesztelő Elke",
            "birth_place""Csömör",
            "birth_date""2000-01-01",
            "mothers_maiden_name""Kulcsos Katalin",
            "permanent_zip""1119",
            "permanent_country""Magyarország",
            "permanent_city""Budapest",
            "permanent_street""Mohai út 38.",
            "temporary_zip""1119",
            "temporary_country""Magyarország",
            "temporary_city""Budapest",
            "temporary_street""Mohai út 38.",
            "email""support@comnica.cc",
            "phone""3612550991",
            "simplified_identification"true
        }
    }
}

Részletek:

 • video_project_id: a video kampány azonosítója (lásd. Filterdata fejezet)
 • data: a rekordban tárolni kívánt adatok
  • kulcsok: oszlopnevek
  • értékek: az oszlopban tárolni kívánt értékek

A példában megadott oszlopok kötelező elemek. Hiányuk vagy érték nélküli megadásuk sikertelen betöltést eredményez.

További – a data-ban nem szerplő oszlopok – is megadhatóak, amennyiben léteznek. A rekordok adatmezőinek a típusát a Video projekt adatmezőinek lekérdezése szakaszban leírtak szerint lehet lekérdezni.

 

Response payload:

{
  "payload": {
    "url""video url, amin kersztül az ügyfél be tud lépni a rendszerbe",
    "video_projectdata_id"42
  },
  "res_sent""2020-01-01 00:00:00+00",
  "rq_rcvd""2020-01-01 00:00:00+00"
}

Video projekt adatmezőinek lekérdezése

Path: /video/project/column/list

Request payload:

{
    "rq_sent""2020-09-01 00:00:00+00",
    "payload": {
        "project_id"1
    }
}

Response payload:

{
  "rq_rcvd""2020-09-22 16:47:15.706141+0200",
  "res_sent""2020-09-22 16:47:15.821405+0200",
  "payload": [
    {
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "output_only"false,
      "name""identifying_company",
      "datatype""string",
      "type""input",
      "id"165,
      "editable"false
    },
    {
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "output_only"false,
      "name""name",
      "datatype""string",
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"166
    },
    {
      "output_only"false,
      "name""birth_name",
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"167,
      "datatype""string"
    },
    {
      "name""birth_place",
      "output_only"false,
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "id"168,
      "editable"true,
      "type""input",
      "datatype""string"
    },
    {
      "output_only"false,
      "name""birth_date",
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"169,
      "datatype""date"
    },
    {
      "datatype""string",
      "type""input",
      "id"170,
      "editable"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "output_only"false,
      "name""mothers_maiden_name"
    },
    {
      "datatype""string",
      "editable"true,
      "id"171,
      "type""input",
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "name""permanent_zip",
      "output_only"false
    },
    {
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "name""permanent_country",
      "output_only"false,
      "datatype""string",
      "id"172,
      "editable"true,
      "type""input"
    },
    {
      "type""input",
      "id"173,
      "editable"true,
      "datatype""string",
      "name""permanent_city",
      "output_only"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true
    },
    {
      "id"174,
      "editable"true,
      "type""input",
      "datatype""string",
      "output_only"false,
      "name""permanent_street",
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true
    },
    {
      "name""temporary_zip",
      "output_only"false,
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "editable"true,
      "id"175,
      "type""input",
      "datatype""string"
    },
    {
      "output_only"false,
      "name""temporary_country",
      "mandatory_at_input"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "editable"true,
      "id"176,
      "type""input",
      "datatype""string"
    },
    {
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "output_only"false,
      "name""temporary_cit",
      "datatype""string",
      "type""input",
      "id"177,
      "editable"true
    },
    {
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "name""temporary_street",
      "output_only"false,
      "datatype""string",
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"178
    },
    {
      "type""input",
      "id"179,
      "editable"true,
      "datatype""string",
      "name""email",
      "output_only"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true
    },
    {
      "output_only"false,
      "name""phone",
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"180,
      "datatype""string"
    },
    {
      "datatype""string",
      "content": [
        {
          "label""útlevél",
          "value""passport"
        },
        {
          "value""license",
          "label""jogosítvány"
        },
        {
          "label""személyi igazolvány",
          "value""identity card"
        }
      ],
      "type""choice",
      "id"181,
      "editable"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false,
      "selection""single",
      "name""id_card_type",
      "output_only"true
    },
    {
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"182,
      "datatype""string",
      "name""id_card_number",
      "output_only"true,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false
    },
    {
      "datatype""string",
      "type""input",
      "editable"true,
      "id"183,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false,
      "output_only"true,
      "name""address_card_number"
    },
    {
      "datatype""string",
      "id"184,
      "editable"true,
      "type""input",
      "mandatory_at_input"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "output_only"false,
      "name""nationality"
    },
    {
      "output_only"true,
      "name""public_figure",
      "selection""single",
      "mandatory_at_input"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "editable"true,
      "id"185,
      "type""choice",
      "content": [
        {
          "value""customer",
          "label""célszemély"
        },
        {
          "value""family member",
          "label""családtag"
        }
      ],
      "datatype""string"
    },
    {
      "type""input",
      "editable"false,
      "id"186,
      "datatype""string",
      "name""external_id",
      "output_only"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false
    },
    {
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"true,
      "output_only"false,
      "name""simplified_identification",
      "datatype""boolean",
      "type""input",
      "editable"false,
      "id"187
    },
    {
      "type""input",
      "editable"false,
      "id"188,
      "datatype""date",
      "output_only"false,
      "name""preferred_time",
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false
    },
    {
      "type""input",
      "id"189,
      "editable"true,
      "datatype""boolean",
      "output_only"true,
      "name""statements_accepted",
      "mandatory_at_output"true,
      "mandatory_at_input"false
    },
    {
      "datatype""boolean",
      "id"190,
      "editable"true,
      "type""input",
      "mandatory_at_input"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "output_only"true,
      "name""recordings_confirmed"
    },
    {
      "datatype""boolean",
      "id"191,
      "editable"true,
      "type""input",
      "mandatory_at_input"false,
      "mandatory_at_output"true,
      "name""data_check_completed",
      "output_only"true
    }
  ]
}

Részletek: A válaszban a payload elem tartalmazza a kampányban található oszlopokat. Az oszlopok tulajdonságai:

 • name: a neve
 • datatype: adattípus
 • id: rendszerben használt azonosító
 • type: mező típusa
 • content (choice type esetén): a tartalmazott elemek
 • editable: módosítható
 • output_only: betöltésnél, rekordmódosításnál nem módosítható, csak a rekord adatainak lekérdezésekor jelenik meg.
 • mandatory_at_input: rekord létrehozásnál kötelező mező
 • mandatory_at_output: rekord lekérdezésében kötelezően megjelenik

 

Webhookok

 

A Comnica bizonyos eseményekre tud egy távoli URL meghívásával reagálni.  Azon a címen valamilyen HTTP szervernek kell figyelnie, és JSON bodyval rendelkező POST kéréseket fogadnia.  A Comnica rendszere csak egy requestet küld minden eseményről és nem figyeli, hogy arra milyen válasz érkezik a beállított végponttól, és ennek megfelelően nem is próbálkozik újra az adott eseménnyel kapcsolatos figyelmeztetéssel.

Beállítás

Minden CC (telefonos) és azonosítás (videó, NRTI) projekthez lehet külön rendelni 1 darab webhook URL-t, például https://api.example.com:8080/comnica-webhook-receiver/

Egyelőre más konfigurációs lehetőség nincs.

Formátum

A webhook hívás bodyja UTF-8 kódolású JSON string.  Három kulccsal rendelkezik.

 • event: az esemény, ami miatt a hívás érkezett, például cc.record.save, mindig ki van töltve
 • event_reason: egyfajta megkülönböztető jelzés az adott eseményen belül, például operator.termination, lehet null
 • payload: objektum, benne valamennyi adattal, ami szükségesnek és elégségesnek tűnik. Legalább {} az értéke.

{
  "event""i12n.record.state.change",
  "event_reason"null,
  "payload": {
    "record_id": 42,
    "previous_state""active",
    "new_state""reviewing"
  }
}

Tartalom

A lehetséges események jelenleg a következők:

CC rekord mentése

 • event: cc.record.save 
 • event_reason:
  • site.edit — az adminfelületen szerkesztették
  • operator.save — az operátori kliensben mentették el a rekordot
  • operator.termination — az operátori kliensben elmentették és lezárták a rekordot
 • payload:
  • record_id — a rekord azonosítója
  • termination_id — a termináció azonosítója vagy null
  • terminating_code — a termináció neve vagy null

Azonosítás állapotváltása

 • event: i12n.record.state.change 
 • event_reason:
  • null — általában
  • timeout — a rekord készen állt arra, hogy az ügyfél az azonosítást megkezdje, de az időlimiten belül ez nem történt meg
  • timeout_before_ready — a rekord nem került használható állapotba az időlimiten belül
  • review_timeout — a rekord ellenőrzése nem történt meg az időlimiten belül
 • payload:
  • record_id — a rekord azonosítója
  • previous_state — az előző állapot
  • new_state — az új állapot