Adatkezelési tájékoztató

2018. 07. 06.

Az alábbi tájékoztató a Comnica Kft. által végzett adatkezelés céljait, jogalapjait, valamint az érintett természetes személyek jogait foglalja össze. Célunk, hogy pontos képet adjunk arról, miért és hogyan kezeljük mindazok személyes adatait, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

Jogi háttér

A Tájékoztató megírásakor a következő jogszabályokra, ajánlásokra támaszkodtunk:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
 • összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • („Ektv.”)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Néhány alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

Személyes adat lehet bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy közvetett vagy közvetlen módon, azonosíthatóvá válik. Ilyen például az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme.

Adatkezelés

Adatkezelésnek hívunk minden olyan műveletet, amit személyes adatokon hajtanak végre. Például: személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése,  továbbítása, átadása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

Adatkezelő

Adatkezelőnek hívják azt, aki az adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza. Az Ön adatainak kezelője a Comnica Kft. (Székhely/postacím:1119 Budapest, Mohai u. 38.; adószám: 14242036-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-895207, Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága).

Érintett

Mindenki, aki itt, az oldalunkon vagy bárhol máshol cégünkkel megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait cégünk egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Milyen adatokat kezelünk?

Jellemzően a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • E-mail cím
 • Név
 • Telefonszám, mobilszám
 • Pozíció, munkakör
 • Az Ön által képviselt cég neve
 • Cég méretével, tevékenységével kapcsolatos információ

Ha Ön álláskereső, személyes adatainak kezeléséről itt olvashat bővebben.

A fentieken túl a honlapunkon személyes adatokat gyűjtő cookie-kat is használunk.

Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A honlapunk zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a honlapunk meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a honlapunk biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a honlapunk terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a honlapunk biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A honlapunkon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a weboldalunk látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk és weboldalunk továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

A hozzájárulását a honlap ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti.

Milyen célból és mikor gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Jellemzően akkor kérünk Öntől személyes adatokat, amikor:

 • A termékeinkkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban árajánlatot vagy információt kér tőlünk
 • A honlapunkon közzétett tájékoztató és információs anyagokhoz szeretne hozzájutni feliratkozással (például brosúrák, kutatások, e-könyvek, esettanulmányok, ügyfélsztorik, videós és más multimédiás edukációs anyagok)
 • Egyéb hírlevelünkre vagy eDM-jeinkre szeretne feliratkozni
 • A honlapunkon elérhető online termékpróbára vagy demóra jelentkezik
 • A honlapon alkalmanként meghirdetett kvízre vagy nyereményjátékra szeretne jelentkezni
 • Telefonos vagy e-mailes konzultációt kér tőlünk
 • Egyéb online felületeinken, közösségi csatornánkon, saját eseményeinken vagy más rendezvényen szeretné felvenni velünk a kapcsolatot

Attól függően, hogy Ön a hozzájárulását mihez adta meg, az adatkezelésünk célja az, hogy az Ön megkeresésének eleget tudjunk tenni, információs anyagainkat, hírlevelünket eljuttassuk Önhöz, nyereményjátékon, kvízben, termékpróbán részt vehessen.

Mi a feltétele annak, hogy az Ön személyes adatait kezelhessük?

Röviden: az Ön kifejezett, teljes körű tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása (a jelen tájékoztatóban kifejezetten megjelölt jogos érdekeink kivételével). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, e-mailben, postai úton vagy személyesen az adatvédelmi tisztviselőnk lenti címén. A hozzájárulás visszavonása természetesen nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy a személyes adatai esetleges jogi igényünk érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, ezen jogos érdekünk alapján ilyen esetben a jogvita jogerős lezárásáig kezeljük az Ön személyes adatait.

Meddig tároljuk és kezeljük az Ön személyes adatait?

A megadott személyes adatok kezelését mindaddig folytatjuk, amíg:

a) Ön az adatok törlését nem kéri (hozzájárulását vissza nem vonja)

b) Eseti jellegű adatkezelés esetén, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ilyen eseti jellegű adatkezelés különösen a nyereményjátékban, kvízben, termékteszten való részvétel, valamint az egyedi információ-, vagy ajánlatkérés. Az adatkezelés célja akkor szűnik meg, ha a játék, kvíz, terméktesztelés lezárult, az esetleges nyertessel elszámoltunk, illetőleg, ha az eseti megkeresést teljesítettük;

c) Nyereményjáték esetén előfordulhat, hogy számviteli bizonylatot kell kiállítanunk az Ön számára, ebben az esetben a bizonylaton szereplő adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében kötelesek vagyunk megőrizni (jellemzően 8 évig).

A böngészéskor rögzített IP címeket rendszerünk legfeljebb 30 napig tárolja.

Hol tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot saját, megbízható védelemmel ellátott szervereinken tárolunk. Valamennyi szerverünk az Európai Unió területén található, az azokon tárolt személyes adatokhoz – a tájékoztatóban megjelölt kivétellel –  harmadik országból nem lehet hozzáférni.

Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen az adatvédelmi tisztviselőnk lenti címén, írásban, a címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy az adatvedelem@comnica.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:
a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés: Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt.

A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

Ha Ön álláskereső, személyes adatainak kezeléséről itt olvashat bővebben.

Amennyiben Ön hírlevelünkre feliratkozott, az e-mail címét  adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailChimp nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk. A MailChimp az e-mailcímet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel. Az adatfeldolgozó önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

Az adatfeldolgozó neve és címe:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Az adatfeldolgozó Adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Bár a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, az Ön e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államok-beli MailChimp csatlakozott az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti ún. Privacy Shield együttműködéshez.

Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A honlapunkon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével  kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A honlapunkon a következő három közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Twitter, LinkedIn.

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja. Bővebben:

a) Twitter: a közösségi oldal szervere adatokat rögzít az Ön által a honlapunkon folytatott tevékenységről, és az adatokat összekapcsolja az Ön Twitter fiókjával. A Megosztás gomb (re-tweet) használata esetén ezeket az adatokat a Twitter saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza.

b) Facebook: a honlapunk böngészése közben, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták honlapunkat. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik, a Megosztás gombra vagy hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor a honlapunk érintett tartalmai összekapcsolódnak az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a honlapon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook felhasználói fiókjához

c) LinkedIn: a szolgáltató szervere adatokat rögzít az Ön honlapunkon folytatott tevékenységéről, és ezeket az adatokat összekapcsolja az Ön LinkedIn fiókjával. A LinkedIn megosztás gomb használata esetén ezeket az adatokat a LinkedIn saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/LinkedIn általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook/Twitter/LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linken érhetőek el:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni  személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az info@comnica.com e-mail címen, 06-1/327-4080-es telefonszámon vagy levélben a 1119 Budapest, Mohai út 38. alatti címen.

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu